Tennis

Het Be Goldproject van Tennis Vlaanderen (TVL) is in 2005 begonnen. Via Be Gold krijgen beloftevolle tennissers een ondersteuning die omwille van hun leeftijd nog geen top 8 op de volgende OS kunnen halen maar op de daaropvolgende OS daar wel tot in staat zouden moeten zijn.
Deze groep jongeren moeten dus op termijn ook in staat zijn om top 8 prestaties te behalen op Grand Slams, wat ook een doel is van het Be Goldproject.

TVL begeleidt deze Be Gold jongeren – net zoals de jonge tennistalenten en professionele tennissers die door Tennis Vlaanderen geselecteerd werden – volledig via het team van het trainingscentrum te Wilrijk.

De financiële tussenkomst via het Be Goldproject wordt deels gebruikt voor de sportieve omkadering van de speler op tennis, fysiek, mentaal en sportwetenschappelijk vlak. Be Gold komt ook voor de verblijfs- en verplaatsingskosten, om deel te nemen aan internationale tornooien en voorbereidende stages, tussen.

Langs Franstalige kant ondersteunt Be Gold de Association Francophone de Tennis (AFT) en dit sinds 2006. Het project is, sinds 2013, geheroriënteerd op enkele jonge topsporters die minstens 18 jaar oud zijn. Deze zijn door het technisch management van AFT geïdentificeerd als spelers met een hoog potentieel en zijn al actief op het professionele circuit. Het doel is om met nieuwe spelers een Top 8 te bereiken op de Olympische Spelen van 2024 en 2028.

Om dit te bereiken hoopt AFT de kwaliteit en effectiviteit van de sportbegeleiding van de betrokken spelers te verhogen door de ondersteuning van Be Gold.

Het project biedt dan ook een opmerkelijke toegevoegde waarde als onderdeel van AFT's reguliere activiteiten op topsportniveau. Het zorgt voor nog meer geïndividualiseerd werk en een betere afstemming van de competities waaraan deze spelers deelnemen.

Of een speler nu traint in het Federaal Opleidingscentrum in Bergen of in een autonome structuur, de controle en coördinatie wordt verzorgd door de federale sportbeambten.

3 Atleten