Meerwaarde Be Gold

Sportief

In een tijd waarin de meeste landen met een lange traditie in training van topsporters aanzienlijke middelen inzetten voor de ontwikkeling en begeleiding van de beste jonge talenten, is het belangrijk voor de Belgische sport om ingezette middelen op te volgen en consequent te werken aan een professionele manier om jong sportief talent een optimaal programma te bieden.

Structureel

De slaagkansen in de topsportwereld hangen niet alleen af van talent, maar ook van heel wat andere factoren: toezicht, infrastructuur, het mentale aspect, fysieke evolutie, maturiteit, financiële middelen… Het opleiden van de beste sporttalenten is een langdurig proces dat georganiseerd wordt door sportverenigingen, die uiteraard bij de meest belangrijke actoren in de topsport horen.

Educatief en professioneel

Zowel het opleiden van jong sporttalent op middellange en lange termijn als de (professionele) begeleiding van atleten vragen om grote financiële middelen. Kijk bijvoorbeeld naar de vele internationaal georganiseerde wereldcompetities in de verschillende sporten en leeftijdsklassen.

Mobilisatie

Dankzij de vastberadenheid van partnerinstanties (het BOIC, Sport Vlaanderen, het ADEPS, de Duitstalige Gemeenschap en de specifieke ondersteuning van de Nationale Loterij) kan het Be Goldproject de structurele financiering van de sportverenigingen aanvullen.

Inspiratie

Het "Be Gold" project heeft de begeleiding van de beste jonge talenten nieuw leven ingeblazen, en bij het merendeel van de sportverenigingen is dat begeleidingsproces na verloop van tijd cruciaal geworden om hun werk op lange termijn op te volgen.

Sportieve resultaten

Het belang van een dergelijk project toont zich vaak in de interessante resultaten die behaald zijn in internationale sportcompetities in de leeftijdsklassen EKJ en WKJ en in de multidisciplinaire Olympische jongerencompetities EYOF en YOG.

Ploegsporten

Op het niveau van ploegsporten is het Hockeyproject (M/V) zeker het beste voorbeeld. Sinds 2005 geniet deze sport een steun via het "Be Gold" project voor haar nationale ploegen U21.

Het gehele nationale mannenhockeyteam, dat overigens een zilver medaille behaalde op de Olympische Spelen van Rio 2016 en Olympisch kampioen werd op de Spelen van Tokyo 2020, plukt duidelijk de vruchten van een "Be Gold" project. Naast de globale begeleiding van de nationale mannen- en vrouwenploegen U21, heeft het project ook de weg vrijgemaakt voor een meer individuele benadering van jong ploegsporttalent, met name het High Potential Program (Alexander Hendrickx, Arthur Van Doren, John-John Dohmen, ...).

Individuele sporten

Op vlak van individuele sporten zijn de mooiste prestaties zonder twijfel die van Nina Derwael op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 en Nafissatou Thiam op de Olympische Spelen in Rio 2016 en Tokyo 2020. Nafi was overigens de eerste atlete die een gouden medaille behaalde met de steun van een "Be Gold" project.