Het programma

Een atleet, die deel uitmaakt van het “Be Gold” project, is in de eerste plaats een jonge beloftevolle atleet die in zijn of haar leeftijdscategorie reeds enkele sportieve prestaties op nationaal of internationaal niveau behaald heeft, die over een aanzienlijke progressiemarge beschikt en aangetoond heeft over het potentieel te beschikken om sportief het wereldtopniveau te bereiken.

Een jonge atleet wordt meestal door zijn of haar sportfederatie voorgesteld om deel uit te maken van het “Be Gold” project. Zijn of haar huidige niveau doet vermoeden dat hij of zij op lange termijn een Top 8 zal halen op de Olympische Zomer- of Winterspelen (Top 3 voor Paralympische atleten).

young athlete

De financiële steun

De financiële steun voor een atleet van het “Be Gold” project wordt via verschillende begrotingsposten georganiseerd. De verdeling van deze begrotingsposten wordt geanalyseerd in functie van de specifieke en individuele behoeftes, het afgelegde parcours van de atleet en de sportieve deadlines. Het budget wordt toegekend rekening houdend met de structurele middelen die reeds door de Sportadministraties (ADEPS-Sport Vlaanderen-Ostbelgien) aan de sportfederatie voor de betrokken atleet toegekend zijn.

De budgetten betreffen voornamelijk de omkadering (technisch, fysiek, medisch, mentaal, diëtetiek, enz.), de regelmatige trainingen, de stages, de deelname aan internationale wedstrijden, enz..

De via het “Be Gold” project toegekende budgetten moeten als aanvulling op de structurele steun van de sportbonden gebruikt worden. Het doel is de omkadering van de beste jonge sporttalenten te optimaliseren en te professionaliseren via het “Be Gold” project.

logo euro

Evaluatie en doelstellingen

De evaluatie van het proces via het “Be Gold” project gebeurt deels op basis van een curve van tussentijdse doelstellingen die door elke atleet/team elk jaar bereikt moeten worden. Uiteindelijk moeten deze curve, en de sportieve vereisten, elke “Be Gold” atleet naar het finale doel leiden: een plaats als finalist (Top 8) op de Olympische Spelen of Top-3 op de Paralympische Spelen.

Om in het “Be Gold” project te blijven, moet de atleet/de ploeg jaarlijks de tussentijdse doelstellingen (prestaties/resultaten) behalen en aantonen dat hij of zij alles in het werk zal stellen om dit te realiseren. Het “Be Gold” project eindigt gewoonlijk als de atleet/het team zijn atletische doelstellingen gedurende twee opeenvolgende jaren niet kan bereiken.

logo chronometer

Duur van het project

De steun voor het “Be Gold” project ontwikkelt zich op lange termijn (in het algemeen 6 tot 8 jaar voor de top). De steun op korte termijn (tijdens de laatste Olympiade), voor het bereiken van het gestelde doel (Top 8 OS of Top 3 bij de PS), wordt door de Gemeenschappen (ADEPS-Sport Vlaanderen-Ostbelgien) verleend en zo nodig door het BOIC aangevuld.

logo calendar
207
atleten
Tussen
12
en
23
jaar oud
131
vrouwelijke sporters
76
mannelijke sporters
22
disciplines
4
sportploegen