Partners

Dit project bestaat dankzij de bereidwilligheid van de ‘’topsportpartners’’: het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), de Vlaamse Gemeenschap via Sport Vlaanderen, de Fédération Wallonie-Bruxelles via de Algemene Directie van de Sport (ADEPS), de Duitstalige gemeenschap – Ostbelgien,  die de noodzaak van een dergelijk project hebben begrepen. De steun van de Nationale Loterij is ook een doorslaggevende succesfactor en zorgt voor een toegevoegde waarde aan het Be Gold project.

Het Be Gold project maakt het mogelijk om een perfecte synergie te ontwikkelen tussen de "topsportpartners" en een globale aanpak, met respect voor de autonomie van de vaardigheden van elke partner. Deze samenwerking is voor de periode 2023-2032 geformaliseerd in een overeenkomst van 12 juni 2023.

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Haar missie? Zo veel mogelijk mensen aan te moedigen om geregeld sport te beoefenen, en liefst hun leven lang.
Meer te weten komen

Het olympisch comité

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden vertegenwoordigt in ons land.
Meer te weten komen

Ostbelgien

Sinds 2014 steunt de Duitstalige gemeenschap de beste atleten op basis van een assistentie systeem op drie niveaus.
Meer te weten komen

De nationale loterij

De Nationale Loterij organiseert openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen op sociaal verantwoorde wijze, veilig en zeker. Maar de National Loterij is veel meer...
Meer te weten komen

ADEPS

L’Administration Générale du Sport (ADEPS) heeft als missie om fysieke en sportieve activiteiten bij de Franstalige bevolking van Wallonië en Brussel...
Meer te weten komen

Budget

Het totaal jaarlijks budget van 3.500.000 euro wordt zo verdeeld:

  • € 1.500.000 Nationale Loterij
  • € 750.000 Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)
  • € 740.000 Vlaamse Gemeenschap (Sport Vlaanderen)
  • € 500.000 De Federatie Wallonië-Brussel (ADEPS)
  • € 10.000 Duitstalige Gemeenschap (Ostbelgien)

Sinds 2004 en dankzij dit institutioneel partnerschap, heeft het Be Gold project de beste jonge sportieve talenten kunnen financieren, voor een totale waarde van 45.808.035,11 euro.