Ostbelgien

Sinds 2014 steunt de Duitstalige gemeenschap de beste atleten op basis van een assistentie systeem op drie niveaus. De atleten krijgen een kader statuut (A-B-C) naargelang hun sportieve prestaties. Dankzij deze reglementering zijn de atleten van de Duitse gemeenschap beter gefinancierd voor de voorbereiding en deelname aan internationale competities en ze hebben de mogelijkheid om via een nauwe samenwerking met de Waals-Brusselse Federatie zich in te schrijven in een opleidingscentrum.

De hoogste categorie A gaat naar jongeren en volwassenen die, in functie van hun sportprestaties de kans gekregen hebben om deel te nemen aan Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen of Paralympische Spelen.

Specifieke steun wordt gegeven aan teams die in de hoogste nationale liga's evolueren en hooggekwalificeerde (scheids)rechters.

De Duitstalige gemeenschap telt tevens vier sportopleidingscentra.

Ontmoeting met Isabelle WEYKMANS

Duitstalige minister van Sport

"Dat ontbreekt vaak voor een jong talent, een goed team dat omkadering biedt hebben. Dat is ook bijvoorbeeld goede omstandigheden hebben om te kunnen trainen. Dat is precies wat Be Gold doet, een professioneel kader creëren voor jong talent..."