Over Be Gold

Oorsprong en visie

Het project ABCD "jonge beloftevolle sporters", inmiddels “Be Gold”, werd opgestart in 2004 en heeft als doelstelling het promoten van specifieke projecten op het vlak van ontplooiing en begeleiding van de beste jonge sportieve talenten.

Dit project heeft als middellange- en langetermijndoelstelling (2028-2030-2032-2034) het behalen van een Top 8 op de Olympische Spelen of een Top 3 op de Paralympische Spelen (Winter of Zomer).

Filosofie

De filosofie van Be Gold richt zich op het creëren van optimale structuren, professionele training en competities, bovenop de beschikbare middelen die al ontwikkeld en voorgesteld werden door de Gemeenschappen en het BOIC.

Missie

Be Gold is uniek. Het biedt namelijk een individuele aanpak in functie van de specifieke behoeften van elke jonge atleet. Eén van de doelstellingen is het ontwikkelen van de nodige samenwerkingen in een olympisch perspectief tussen de gemeenschapsfederaties, in het kader van teamsporten maar ook in samengestelde teams.

Waarde

Be Gold heeft een nieuwe cultuur gelanceerd in het begeleiden van de beste jongeren en onze aanpak is toonaangevend geworden voor de meeste sportfederaties in hun werk op lange termijn.

Op algemeen vlak biedt Be Gold:

 • Het volgen van trainings- en wedstrijdprogramma's.
 • Het opstellen van een professionele omkadering voor jonge sportieve talenten.
 • De nadruk leggen op het begeleidende kader voor de beste jonge talenten.
 • Het opdoen van betere ervaringen op hoog niveau dankzij de deelname van atleten aan vooraanstaande Europese en Wereldkampioenschappen.
 • Het ontwikkelen van een meer individuele aanpak in de specifieke omkadering van jong talent binnen het "High Potential Program".
 • Het bepalen van ambitieuze maar essentiële doelstellingen (TOP 8 OS / TOP 3 PS) om een zo hoog mogelijk niveau te behalen.

De relevantie van dit project is vaak bewezen door de resultaten die behaald werden in internationale sportcompetities bij de jeugd (EKJ-WKJ) en in multidisciplinaire olympische competities voor jongeren (EYOF en YOG).

Logo begold

In 2024 stelt het Be Gold project zich zo voor:

 • 28 sportprojecten
 • 7 projecten in de Federatie Wallonië-Brussel
 • 12 projecten in de Vlaamse Gemeenschap
 • 9 bicommunautaire projecten
 • Budget per project 15.000 € tot 450.000 €
 • 22 sportdisciplines
 • 4 sportploegen
 • 207 atleten (tussen 12 en 23 jaar)
 • 78 atleten uit individuele sporten
 • 129 atleten uit ploegsporten
 • 140 Nederlandstaligen
 • 67 Franstaligen
 • 76 mannelijke atleten
 • 131 vrouwelijke atleten