Over Be Gold

Het project ABCD "jonge beloftevolle sporters", inmiddels “Be Gold”, werd opgestart in 2004 en heeft als doestelling het promoten van specifieke projecten op het vlak van ontplooiing en begeleiding van de beste jonge sportieve talenten.

De filosofie van Be Gold richt zich op het creëren van optimale structuren, professionele training en competities, bovenop de beschikbare middelen die al ontwikkeld en voorgesteld werden door de Gemeenschappen en het BOIC.

Dit project heeft als middellange- en langetermijndoelstelling (2028-2030-2032-2034) het behalen van een Top 8 op de Olympische Spelen of een Top 3 op de Paralympische Spelen (Winter of Zomer).

Be Gold is uniek. Het biedt namelijk een individuele aanpak in functie van de specifieke behoeften van elke jonge atleet. Eén van de doelstellingen is het ontwikkelen van  de nodige samenwerkingen in een olympisch perspectief tussen de gemeenschapsfederaties, in het kader van teamsporten maar ook in samengestelde teams.

Be Gold heeft een nieuwe cultuur gelanceerd in het begeleiden van de beste jongeren en onze aanpak is toonaangevend geworden voor de meeste sportfederaties in hun werk op lange termijn.

Woman wearing blue

Op algemeen vlak biedt Be Gold:

  • Het volgen van trainings- en wedstrijdprogramma's.
  • Het opstellen van een professionele omkadering voor jonge sportieve talenten.
  • De nadruk leggen op het begeleidende kader voor de beste jonge talenten.
  • Het opdoen van betere ervaringen op hoog niveau dankzij de deelname van atleten aan vooraanstaande Europese en Wereldkampioenschappen.
  • Het ontwikkelen van een meer individuele aanpak in de specifieke omkadering van jong talent binnen het "High Potential Program".
  • Het bepalen van ambitieuze maar essentiële doelstellingen (TOP 8 OS / TOP 3 PS) om een zo hoog mogelijk niveau te behalen.

De relevantie van dit project is vaak bewezen door de resultaten die behaald werden in internationale sportcompetities bij de jeugd (EKJ-WKJ) en in multidisciplinaire olympische competities voor jongeren (EYOF en YOG).

In 2021 stelde het Be Gold project zich zo voor:

• 33 sportprojecten

• 8 projecten in de Federatie Wallonië-Brussel

• 18 projecten in de Vlaamse Gemeenschap

• 6 bicommunautaire projecten

• Budget per project 10.000 € tot 400.000 €

• 25 sportdisciplines

• 6 sportploegen

• 470 atleten (tussen 15 en 25 jaar)

• 327 Nederlandstaligen

• 143 Franstaligen

• 245 mannelijke atleten

• 225 vrouwelijke atleten

Decorative image

Dit is de impact van het Be Gold project

Tijdens de laatste drie olympiaden is het aantal geselecteerde atleten van het Be Gold project voor de Olympische Zomer- en Winterspelen constant gestegen, met overtuigende resultaten.

2008
Peking
Pekin 2008
16 van de 97 Olympische atleten
16%
van de deelnemers
2 Top 8
2top8.png
2012
Londen
Londres 2012
52 van de 121 Olympische atleten
43%
van de deelnemers
1 medaille
1 medal
5 Top 8
5top8.png
2016
Rio
Rio 2016
66 van de 109 Olympische atleten
61%
van de deelnemers
3 medailles
3 medals
10 Top 8
10 Top8
2020
Tokyo
tokyo-2020.jpg
81 van de 124 Olympische atleten
65%
van de deelnemers
1 Paralympische atleet
4 medailles
4medals.png
16 Top 8
16top8.png
Decorative image

Meerwaarde Be Gold

In een tijd waarin de meeste landen met een lange traditie in training van topsporters aanzienlijke middelen inzetten voor de ontwikkeling en begeleiding van de beste jonge talenten, is het belangrijk voor de Belgische sport om ingezette middelen op te volgen en consequent werken aan een professionele manier om jong sportief talent een optimaal programma te bieden. 

De slaagkansen in de topsportwereld hangen niet alleen af van talent, maar ook van heel wat andere factoren: toezicht, infrastructuur, het mentale aspect, fysieke evolutie, maturiteit, financiële middelen… Het opleiden van de beste sporttalenten is een langdurig proces dat georganiseerd wordt door sportverenigingen, die uiteraard bij de meest belangrijke actoren in de topsport horen.

Zowel het opleiden van jong sporttalent op middellange en lange termijn als de (professionele) begeleiding van atleten vragen om grote financiële middelen. Kijk bijvoorbeeld naar de vele internationaal georganiseerde wereldcompetities in de verschillende sporten en leeftijdsklassen.

Dankzij de vastberadenheid van partnerinstanties (het BOIC, Sport Vlaanderen, het ADEPS, de Duitstalige Gemeenschap en de specifieke ondersteuning van de Nationale Loterij) kan het Be Goldproject de structurele financiering van de sportverenigingen aanvullen.

enfants

Het Be Goldproject heeft de begeleiding van de beste jonge talenten nieuw leven ingeblazen, en bij het merendeel van de sportverenigingen is dat begeleidingsproces na verloop van tijd cruciaal geworden om hun werk op lange termijn op te volgen. 

Het belang van een dergelijk project toont zich vaak in de interessante resultaten die behaald zijn in internationale sportcompetities in de leeftijdsklassen EKJ en WKJ en in de multidisciplinaire Olympische jongerencompetities EYOF en YOG.

Op het niveau van ploegsporten is het Hockeyproject (M/V) zeker het beste voorbeeld. Sinds 2005 geniet deze sport een Be Goldproject voor haar nationale ploegen U18 en U21.

Het gehele nationale mannenhockeyteam, dat overigens een zilver medaille behaalde op de Olympische Spelen van Rio 2016 en Olympisch kampioen werd op de Spelen van Tokyo 2020, plukt duidelijk de vruchten van een Be Goldproject. Naast de globale begeleiding van de nationale mannen- en vrouwenploegen U18 en U21, heeft het project ook de weg vrijgemaakt voor een meer individuele benadering van jong ploegsporttalent, met name het High Potential Program (Alexander Hendrickx, Arthur Van Doren, John-John Dohmen, ...).

Op vlak van individuele sporten zijn de mooiste prestaties zonder twijfel die van Nina Derwael op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 en Nafissatou Thiam op de Olympische Spelen in Rio 2016 en Tokyo 2020. Nafi was overigens de eerste atlete die een gouden medaille behaalde met de hulp van een Be Goldproject.