Het olympisch comité

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden vertegenwoordigt in ons land. Het is net zoals 205 andere NOC’s erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het BOIC is opgericht als vzw en "interfederaal", wat wil zeggen dat het bestaat uit nationale sportfederaties die zelf meestal in twee of drie regionale liga's verdeeld zijn. De vertegenwoordigers van deze 81 sportfederaties zetelen in de Algemene Vergadering van het BOIC. Op hun beurt vertegenwoordigen ze meer dan 30.000 sportclubs en meer dan 200.000 actieve sporters.

Onze visie

Het BOIC wil een land tonen dat 'wint'. Wij willen het aantal Belgische atleten in de Wereldtop (Top 8) beduidend verhogen, en de successen van onze sporters ruim bekendmaken.

Onze taken

De taken van het BOIC zijn:

1. Het selecteren van de Belgische elite sporters en hen in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen sturen om er hun prestaties te maximaliseren met respect voor de olympische waarden.
 

2. Alle betrokken actoren mobiliseren om een ‘Topsportklimaat’ te creëren in België.

3. Het ondersteunen van de activiteiten van de sportfederaties die lid zijn van het BOIC.

4. Onze actie baseren op de waarden van de Olympische Beweging waarvan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité de vertegenwoordiger is in België.

Samenwerking met de gemeenschappen

Sport is gemeenschapsmaterie in België. Samen met de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, is het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité de coördinator en vertegenwoordiger van de Olympische Beweging van ons land. Deze vier vormen de 'Topsport Partners' van ons land.

Om de resultaten van onze atleten te verbeteren, is een uitmuntende samenwerking van alle topsportactoren van essentieel belang.

De sportadministraties ADEPS, Ostbelgien en Sport Vlaanderen realiseren op het terrein de politieke richtlijnen die bepaald worden door de regionale minister van sport. Het BOIC voert zijn taak uit in nauwe samenwerking met de gemeenschappen en hun sportadministraties. Die samenwerking gebeurt op verschillende niveaus:

Het Olympisch Platform overlegt regelmatig met de ministers van sport van de drie gemeenschappen en de voorzitter van het BOIC.

De commissie ABCD overlegt met de algemene directies van de  sportadministraties en het BOIC.

De technische commissie ABCD overlegt met de technische directies van de sportadministraties en het BOIC.

Be Gold is een programma dat een toonbeeld is van samenwerking tussen instellingen die van dicht (Topsport Partners) of van ver (De Nationale Loterij) betrokken zijn bij sport op hoog niveau. Be Gold promoot specifieke projecten op het vlak van ontdekking, ontplooiing en begeleiding van jong sportief talent, met het oog op deelname aan de Olympische spelen op lange termijn.

Dat blijkt vandaag een waar succes. 

De verantwoordelijke voor Be Gold functioneert dan ook in het hart van het olympisch huis.

Ontmoeting met Pierre-Olivier BECKERS

Oud-voorzitter BOIC

"De toegevoegde waarde van het project Be Gold is enorm. Door samen te werken kunnen wij meer en beter doen en dat is precies wat BeGold heeft aangetoond. Persoonlijk ben ik heel blij met het project, en met het feit dat nu, 15 jaar later, Be Gold alive en zeer sterk is gebleken."