De nationale loterij

De Nationale Loterij organiseert openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen op sociaal verantwoorde wijze, veilig en zeker. Maar de National Loterij is veel meer dan speelplezier. De winsten van deze activiteiten gaan terug naar de maatschappij onder de vorm van subsidies en sponsoring.

De National Loterij wil aan meerderjarige personen de kans geven om hun eigen spel te spelen. Ze wenst ook positief deel te nemen aan het spelplezier en de communautaire sfeer van haar spelers.

De Nationale Loterij stelt haar winsten ter beschikking van de gemeenschap. Een directe en open relatie komt tot stand tussen de spelers, het spel en het goede doel. Deze wederkerigheid maakt deel uit van de ondernemingscultuur van de Nationale Loterij. Dankzij haar spelers steunt de Nationale Loterij de cultuur, de sport, het wetenschappelijk onderzoek, de bestrijding van armoede, de ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Hoe klein ook de gespeelde som, elke speler kan echt het verschil maken.

Dankzij de sponsoring komt de Nationale Loterij in contact met het grote publiek. Haar diverse merken zijn aanwezig tijdens sport evenementen, culturele activiteiten en muziek festivals in heel België.

Ontmoeting met Jannie HAEK

Gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij

"Be Gold is echt kenmerkend voor de Nationale Loterij. Dat heeft te maken met feit dat het over waarden gaat zoals sportiviteit, inzet, maar ook een project dat heel veel nationale trots creëert en heel veel fierheid. Het is een ongelooflijk verbindend project."