Voetbal - Future Project

Het “Future”-project van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd in 2008 opgestart met als doel enerzijds laatrijpe spelers gelijke kansen te geven via de werking van onze nationale jeugdploegen en anderzijds de clubs te inspireren hetzelfde te doen. Ondertussen kreeg het project internationale weerklank en volgden ook een aantal buitenlandse federaties dit voorbeeld (Nederland, Denemarken, Zweden, Tsjechië). Sinds 2016 resulteerde dit dan in een internationale uitwisseling van data en ervaringen alsook in een Future U16-vierlandentornooi.

In 2018 werd er een Be Goldproject gestart voor de nationale “Future” Teams (U15F, U16F, U17F en U18F) van de KBVB). Vandaag betreft dit project de categorieën U18F/U19F en U20F. Dankzij het “Future”-project krijgt ieder talent binnen de werking van de nationale jeugdploegen voor jongens maximale ontwikkelingskansen (laatgeborenen, laatrijpen, opleidingsgericht, geïndividualiseerd traject).

Via Be Gold kan er aan specifieke detectie en begeleiding van laatrijpe talentvolle voetballers binnen de werking van de nationale jeugdploegen gedaan worden. Hierdoor stijgen de kansen om later deel uit te maken van de nationale U23 Olympische ploeg met als doel het behalen van een top 8-plaats op de Olympische spelen.

Op te merken valt dat in 2018 en 2019, Yari Verschaeren & Zeno Debast (RSCA) en Charles De Keteleare (AC Milan) deel uitmaakten van dit "Future"-project in de U17- en U18-selectie.

Be Gold U18 - U19

29 Atleten