Schermen

Het Be Goldproject betreft twee van de drie specifieke wapens van het schermen: sabel en degen.

Sinds 2018 wordt het degenproject van de Fédération Francophone des Cercles D'escrime de Belgique (FFCEB) gesteund door het Be Goldproject. Het sabelproject van de Vlaamse Schermbond (VSB) maakt sinds 2019 deel uit van het Be Goldproject.

De financiële steun is voornamelijk gericht op voorbereidingen, stages en deelname aan internationale wedstrijden. Concreet betekent dit dat atleten genieten van technische, mentale, medische en paramedische ondersteuning. Het doel is om de atleten van het Be Goldprogramma zo goed mogelijk tot topsporters te ontwikkelen om uiteindelijk een Top 8 op de Olympische Spelen van 2024 en 2028 te bereiken.

0 Atleten